מרץ 07
כחלק מלימודי התואר הראשון בחרתי בקורס העוסק בתוכנה העורכת סרטי וידאו בשם "פרמייר",
כפרוייקט סיום לקורס זה בחרתי לערוך סרט זה לכבודו וזכרו של טום.
שחף