דני עמר - אבא של אידרון ז"ל


ילדי שלי רק בן עשרים
ברחמי נשאתיך תעשה ירחים
בזרועותיי צמחת ימים ולילות
פורח וזורח ללא תקלות

ילדי שלי תכול עיניים
צחוק וחן מרקיע שמים
לב רחום חבר ואהוב
מבריק חכם ואפילו גוף חטוב

ילדי שלי הוא בן יתום
כלו ותמו עתה ימי התום
טום נקראת מפחד מתמיד
חפצתי רציתי לראותך כתמיד

ילדי שלי בן יחיד בשבילי
נקטפת אל האלוהים זהו גורלי
ביקשתי השאירו הו סימן אחורי
אני לפנית זעקת זה אתגר עבורי